• Főoldal
  • >
  • NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT


A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Négylábúak oldala.hu
által üzemeltetett, a Négylábúak oldala (https://www.facebook.com/negylabuakoldala) megjelenő
Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott alábbi egyedi feltételekkel.
A Játékok szervezője a Négylábúak oldala.hu és az ÁllatiJó ékszerek.hu
1. A Játék leírása:
– A Játék címe: Nyerj egyedi állatos ékszert ajándékba!
– A Játék nyertese: A teljesített pontok után a játék nyertesét sorsolással döntjük el.
2. A Játék menete:
A Játék kezdetét a Négylábúak Facebook csoportban közzétett poszt tartalmazza.
A Játékban résztvevőknek kedvelniük kell a Négylábúak Facebook oldalát, majd megosztani a
közzétett bejegyzést. Végül a játékosoknak kommentben kell megjelölniük egy általuk választott
személyt.
3. A Játék időtartama: 2023. május 12 és 2023 május 19. között.
4. Nyeremény: A bejegyzésben látható állatos ékszer, amelyet az ÁllatiJó Ékszerek biztosít a
nyertes számára.
2023. 05. 12
A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik Négylábúak által
üzemeltetett, a Négylábúak Facebook https://www.facebook.com/negylabuakoldala oldalán
közzétett nyereményjátékra, illetve Facebook csoportban megjelenő valamennyi
Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.
A Játékok szervezője a Négylábúak.hu
1. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó
természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és belföldi magányszemély (továbbiakban:
Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében
kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi
személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok
közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• a Négylábúak.hu tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
2. A Játék leírása

A Játékban a leírását és feltételeit mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt
tartalmazza.
3. A Játék időtartama
A játék időtartamát mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.
4. Nyeremények
A nyereményt mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza. A nyeremény
másra át nem ruházható. A nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy
egyéb esetleges járulék megfizetése a nyertest terheli.
5. Sorsolás
A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a
Négylábúak.hu munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, vagy megbízott munkatársai
előtt. Módját mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.
6. Nyertesek értesítése
A nyertest minden esetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna értesítést, de a
közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a
hello@sosmarketing.hu e-mail címen neve, postacíme, telefonszáma megírásával.
Amennyiben az értesítést követő 15 napon belül nem kapunk a kiértesített nyertestől
visszajelzést, úgy a nyertes helyére pótnyertes lép elő. A visszaigazolást követően az
adminisztratív feladatok egy-két hónapig is elhúzódhatnak.
7. A nyeremények kézbesítése
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében.
Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a
nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Négylábúak
oldala.hu-t semmilyen felelősség nem terheli. Hogy igazolni tudjuk a játék valódiságát a
nyeremény átadásáról fotót készítünk és ezt a social media felületeken közzétesszük.
8. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy –
megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Négylábuak oldala, mint
adatkezelő adatbázisába kerüljenek és az ÁllatiJó Ékszerek minden további engedély és
ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a
reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig. A nyertesek név,
lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás
igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése
érdekében adott esetben az ÁllatiJó ékszerek, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek, a
DHL Express Magyarország Kft-nek, vagy a GLS Hungary Kft-nek. A nyertes tudomásul
veszi, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet az ÁllatiJó
Ékszerek székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. Az a
Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy az ÁllatiJó Ékszerek
termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére,
azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és

lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai
törlését az ÁllatiJó Ékszerektől a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az
adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
(Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság,
esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az
adatvédelmi biztos segítségét is. A Négylábúak oldala a személyes adatokat az
Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott
felhatalmazások keretei között.
9. Adatkezelés a social media (Facebook) posztokra vonatkozóan
Amennyiben a játékkiírásban a részvétel feltétele, hogy a négylábuak hashtag-ként a
posztban megjelenjen, a poszt tartalmát a Négylábúakoldala.hu szabadon használhatja,
megoszthatja weboldalán, online felületein a posztoló nevének említésével.
10. Felelősségkizárás
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt
maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a Négylábúak oldala nem vállal
felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt
követően) a Négylábúak oldalénak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a
felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a
Játékosokat terheli. A Négylábúak oldala a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A
Négylábúak oldala kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért
a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért. A Négylábúak oldala nem vállal felelősséget azért,
ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai
okokból időszakosan nem érhető el.
11. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és
feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét
(kizárólag a település megjelölésével) a Négylábúak oldala az adott nyereményjátékot
közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos
kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2023. május 12.